عوارض استرس
عوارض جدی و تاثیرات منفی استرس بر بدن

عوارض جدی و تاثیرات منفی استرس بر بدن

بهداشت و سلامت سلامت روان ببینید استرس چه بلایی سرتان می آورد استرس یک عکس العمل ذهنی و فیزیکی در زندگی است و هر شخصی می تواند در هر زمانی استرس را احساس کند، البته استرس عوارض بسیار جدی را برای بدن به همراه دارد. عوارض جدی و تاثیرات منفی استرس بر بدن فرض کنید که در