عوارض سی تی اسکن
مواظب عوارض سی‌تی‌اسکن بی‌رویه باشید

مواظب عوارض سی‌تی‌اسکن بی‌رویه باشید

سی‌تی‌اسکن بی‌رویه جهت تشخیص کرونا، عوارضی به همراه دارد. به گزارش گروه سلامت اول فارس ،محمد اکبرنژاد، عضو هیأت مدیره علوم پرتو نگاری ایران گفت: استفاده بی‌رویه از سی‌تی‌اسکن، دُز تجمعی اشعه در بدن را افزایش می‌دهد و می‌تواند عامل ایجاد سرطان در بدن شخص شود. اکبرنژاد درباره تأثیرات دستگاه رادیولوژی اظهار داشت: در حال