عیب
۷ عیبی که به طور باورنکردنی ما را محبوب تر و دوست داشتنی تر نشان می دهند

۷ عیبی که به طور باورنکردنی ما را محبوب تر و دوست داشتنی تر نشان می دهند

هر انسانی در میان تمام ویژگی های خوب خود عیبونی نیز دارا است . عیوبی که قطعا هیچ مزیتی ندارند و همیشه در فکر رفع آنها هستیم. اما برخی عیب ها هستند که بر خلاف عقیده ما باعث می شوند که بیشتر محبوب شویم و به دل اطرافیانمان بنشینیم یا به قول معروف ما را