غذاخوردن - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تاثیر عجیب زمان غذا خوردن بر خلقیات و سلامتی ذهن و روان ما

    تاثیر عجیب زمان غذا خوردن بر خلقیات و سلامتی ذهن و روان ما

    کارکنانِ شیفتِ شبانه تا ۲۰ درصد از نیروی کار را در جوامع صنعتی تشکیل می‌دهند و به‌ طور مستقیم مسئولیت‌هایی در خدمات بیمارستانی، کارخانه‌ها و سایر خدمات ضروری دارند. کارکنانِ شیفت شبانه اغلب ناهماهنگی بین ساعتِ بیولوژیکی و رفتارهای روزانه مثلِ چرخۀ خواب/بیداری و ناشتایی/تغذیه را تجربه می‌کنند. مهم‌تر آنکه خطر افسردگی و اضطراب ۲۵ […]

  • محققان انگلیسی می گویند:

    غذاخوردن افراد بصورت تنهایی موجب کاهش وزن می شود

    محققان عنوان می کنند غذاخوردن در کنار دوستان و اعضای خانواده بسیار لذت بخش است از اینرو غذاخوردن دسته جمعی در افزایش میزان غذاخوردن تاثیر می گذارد