غربالگری
وضعیت نابسامان غربالگری در ورودی در ورودی یاسوج – شیراز

وضعیت نابسامان غربالگری در ورودی در ورودی یاسوج – شیراز

غربالگری ویروس کرونا در ورودی یاسوج – شیراز به صورت نامنظم و نامناسب انجام می‌شود. به گفته ماموران نهاد های نظارتی برخی از مردم از استانهای همجوار با بی احتیاطی تمام و بی اعتنایی به خطر شیوع ویروس کرونا در این ایام به شهر یاسوج سفر می کنند. بنا به این گزارش این مسافران از