غلامحسین طباطبایی
اول تذکر بعد برخورد ؛ انجماد گوشت مرغ ممنوع است !

اول تذکر بعد برخورد ؛ انجماد گوشت مرغ ممنوع است !

نماینده ویژه دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط فعلی تولید در واحد های پرورش مرغ گوشتی به هیچ عنوان انجماد گوشت مرغ ضرورت ندارد و ممنوع است و اگر واحدهایی این مهم را رعایت نکردند اول تذکر بعد برخورد می شود. غلامحسین طباطبایی روز دوشنبه در حاشیه سفر به