غیرمجاز
از ساخت و ساز غیر مجاز در زرین دشت جلوگیری شد

از ساخت و ساز غیر مجاز در زرین دشت جلوگیری شد

زرین دشت>> از ساخت و ساز غیر مجاز در زرین دشت جلوگیری شد.به گزارش اول فارس ، مدیر جهادکشاورزی شهرستان زرین دشت، گفت: از ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی گلبهاری خسویه این شهرستان جلوگیری شد. شعارسال: علی‌رضا بصیری، با بیان این‌که در روز ۲۹ مهرماه در بازدید و دهگردشی کارشناسان از اراضی زراعی گلبهاری خسویه،