فال حافظ
فال حافظ امروز ۲۸ اسفند/حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

فال حافظ امروز ۲۸ اسفند/حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۸ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۴۸۱ از دیوان حافظ بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
فال حافظ امروز ۲۵ اسفند/ شد که یاد خوشش باد روزگار وصال

فال حافظ امروز ۲۵ اسفند/ شد که یاد خوشش باد روزگار وصال

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۵ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۲ از دیوان حافظ  صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا *** دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا *** چه
فال حافظ امروز ۲۴ اسفند/ به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

فال حافظ امروز ۲۴ اسفند/ به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۴ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ از غزل شماره ۳۷۰ از دیوان حافظ  صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم **** در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود گرت باور بود ور نه
فال حافظ امروز ۲۳ اسفند/مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر

فال حافظ امروز ۲۳ اسفند/مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۳ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافط با غزل شماره ۱۰۱ از دیوان حافظ شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد *** گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره
فال حافظ امروز ۲۲ اسفند/چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم

فال حافظ امروز ۲۲ اسفند/چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۲ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ امروز بر اساس غزل شماره ۳۲۵ از دیوان حافظ گر دست دهد خاک کف پای نگارم بر لوح بصر خط غباری بنگارم ** بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رساند به کنارم
فال حافظ امروز ۲۱ اسفند/عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

فال حافظ امروز ۲۱ اسفند/عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۱ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۲۸۵ از دیوان حافظ در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش ** صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش **
فال حافظ امروز ۱۹ اسفند/ حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

فال حافظ امروز ۱۹ اسفند/ حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۹ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۱۸۱ از دیوان حافظ بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند *** حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا که به رقص آوردم آتش
فال حافظ امروز ۱۷ اسفند/ بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

فال حافظ امروز ۱۷ اسفند/ بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۷ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۷۸ از دیوان حافظ  دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت بر من
فال حافظ امروز ۱۶ اسفند/ حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

فال حافظ امروز ۱۶ اسفند/ حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید. در این مطلب فال حافظ امروز ۱۶ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های جالبی را کرده است. . در ادامه نیت کنید و فال حافظ خود را بخوانید. فـال حـافـظ متولدین فروردین
فال حافظ امروز ۱۵ اسفند/ مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

فال حافظ امروز ۱۵ اسفند/ مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۵ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۳۵ از دیوان حافظ برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست **** میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست **** به کام
فال حافظ امروز ۱۰ اسفند/چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

فال حافظ امروز ۱۰ اسفند/چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۰ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ امروز با غزل شماره ۲۶۴ از دیوان حافظ خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز **** عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز **** چشم
فال حافظ امروز ۸ اسفند/ دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

فال حافظ امروز ۸ اسفند/ دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

در این مطلب فال حافظ امروز ۸ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ ، غزل شماره ۴۵ از دیوان حافظ در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی می ناب و سفینه غزل است *** جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است ***
فال حافظ امروز ۶ اسفند/غنیمت دان و می خور در گلستان

فال حافظ امروز ۶ اسفند/غنیمت دان و می خور در گلستان

در این مطلب فال حافظ امروز ۶ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ از غزل شماره ۱۶۲ از دیوان حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد **** زمان خوشدلی دریاب و در یاب که دایم در صدف گوهر نباشد **** غنیمت دان و می
فال حافظ امروز ۵ اسفند/ قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست

فال حافظ امروز ۵ اسفند/ قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست

در این مطلب فال حافظ امروز ۵ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۱۸۲ از دیوان حافظ حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند *** ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند *** چون می از خم
صفحه 2 از 32 2 ...»