فال حافظ
غزل شماره ۴۹۵ حافظ: می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی

غزل شماره ۴۹۵ حافظ: می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی

غزل شماره ۴۹۵ حافظ در زمان شکست شاه شجاع از شاه محمود در بازپس‌گیری شیراز سروده شده است. حافظ در این غزل به دلداری شاه شجاع می‌پردازد. غزل با توصیه به خوشباشی آغاز می‌شود. گل سحرگاهان می‌گوید از روزگار توقع زیادی نداشته باش، همین بس که در چمنی و کنار گلی شراب بنوشی و به
حافظ کیست و تفال به دیوان او

حافظ کیست و تفال به دیوان او

امروز حافظ محبوب ترین شاعر ماست. در ایران کمتر خانه ای را می توان یافت که دیوان حافظ در آن نباشد، در صورتی که مثنوی و شاهنامه و کلیات سعدی در خیلی از خانه ها نیست! بیشترین نسخه خطی به جا مانده از یک متن کهن فارسی، مربوط به حافظ است؛ در مجموع تاکنون بیش
صفحه 32 از 32«... 32