فال حافظ
فال حافظ امروز ۲۱ دی /گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان

فال حافظ امروز ۲۱ دی /گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۱ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۲۳۴ از دیوان حافظ ** چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید ** نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید ** حکایت شب هجران
فال حافظ امروز ۲۰ دی / رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

فال حافظ امروز ۲۰ دی / رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۰ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۱۷۶ از دیوان حافظ – سحرم دولت بیدار به بالین آمد سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد ** قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین
فال حافظ امروز ۱۹ دی / دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

فال حافظ امروز ۱۹ دی / دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۹ دی خود را  بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۱۹ دی خودتان را در اول فارس بخوانید به گزارش اول فارس، درباره اینکه اولین بار از چه زمانی تفأل به حافظ مرسوم شد و چه کسی اولین بار فال گرفت، روایت­‌های متفاوتی وجود دارد. «ادوارد براون» در
فال حافظ امروز ۱۸ دی / هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

فال حافظ امروز ۱۸ دی / هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۸ دی خود را  بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۱۸ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۱۰۸ از دیوان حافظ خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست دیده فتح ابد
فال حافظ امروز ۱۷ دی / زین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است

فال حافظ امروز ۱۷ دی / زین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۷ دی خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۸۷ ** حُسنت به اتفاقِ مَلاحت جهان گرفت آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت ** افشایِ رازِ خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سِرِّ دلش در زبان گرفت ** زین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست
فال حافظ امروز ۱۶ دی/ شیراز و آبِ رکنی و این بادِ خوش نسیم

فال حافظ امروز ۱۶ دی/ شیراز و آبِ رکنی و این بادِ خوش نسیم

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۶ دی خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۳۹   باغِ مرا چه حاجتِ سرو و صنوبر است؟ شمشادِ خانه‌پرورِ ما از که کمتر است؟ ای نازنین‌پسر، تو چه مذهب گرفته‌ای؟ کِت خونِ ما حلال‌تر از شیرِ مادر است چون نقشِ غم ز دور بِبینی شراب خواه تشخیص
فال حافظ امروز ۱۵ دی/رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

فال حافظ امروز ۱۵ دی/رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۵ دی خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۱۰ دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانهٔ خَمّار دارد پیر ما در خرابات طریقت ما به
فال حافظ امروز ۱۴ دی/حکایتِ لبِ شیرین، کلام فرهاد است

فال حافظ امروز ۱۴ دی/حکایتِ لبِ شیرین، کلام فرهاد است

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۴ دی خودتان را در اول فارس بخوانید   حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۵۴ ز گریه مَردُمِ چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حالِ مَردُمان چون است به یادِ لعلِ تو و چشمِ مستِ میگونت ز جامِ غم، می لعلی که می‌خورم خون است ز مشرقِ سرِ کو
فال حافظ امروز ۱۳ دی/غلامِ نرگسِ جَمّاشِ آن سَهی سَروم

فال حافظ امروز ۱۳ دی/غلامِ نرگسِ جَمّاشِ آن سَهی سَروم

در این مطلب فال حافظ امروز ۱۳ دی خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۷۶   جز آستان توام در جهان پناهی نیست سرِ مرا به جز این در، حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کِشد، من سپر بیندازم که تیغِ ما به جز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کویِ خرابات
فال حافظ امروز ۱۲ دی/رقص بر شعرِ تر و نالهٔ نِی خوش باشد

فال حافظ امروز ۱۲ دی/رقص بر شعرِ تر و نالهٔ نِی خوش باشد

در این مطلب فال حافظ امروز خودتان را در اول فارس بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۱۸۵ نقدها را بُوَد آیا که عَیاری گیرند؟ تا همه صومعه داران پیِ کاری گیرند مصلحت دیدِ من آن است که یاران همه کار بِگُذارَند و خَمِ طُرِّهٔ یاری گیرند خوش گرفتند حریفان سرِ زلفِ ساقی گر فَلَکْشان بِگُذارَد که قراری
فال حافظ امروز ۱۱ دی/حالِ هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

فال حافظ امروز ۱۱ دی/حالِ هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

برای اینکه فال حافظ امروز ۱۱ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید فال حافظ|دیوان حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۶۸ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حالِ هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطفِ رخِ او در رخِ او عکس خود دید، گمان برد که
فال حافظ امروز ۱۰ دی /درِ میخانه ببستند خدایا مپسند

فال حافظ امروز ۱۰ دی /درِ میخانه ببستند خدایا مپسند

برای اینکه فال حافظ امروز ۱۰ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۲۰۲   بُوَد آیا که درِ میکده‌ها بگشایند گره از کارِ فروبستهٔ ما بگشایند —- اگر از بهرِ دلِ زاهدِ خودبین بستند دل قوی دار که از بهرِ خدا بگشایند —- به صفایِ دلِ رندانِ صَبوحی
فال حافظ امروز ۹ دی /فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

فال حافظ امروز ۹ دی /فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

برای اینکه فال حافظ امروز ۹ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۲۶۹دلا رَفیقِ سفر، بختِ نیکخواهت بس نسیمِ روضهٔ شیراز، پیکِ راهت بس دگر ز منزلِ جانان سفر مَکُن درویش که سِیرِ معنوی و کُنجِ خانقاهت بس وگر کمین بِگُشایَد غمی ز گوشهٔ دل حریمِ درگهِ
فال حافظ امروز ۸ دی /به دورِ نرگسِ مستت سلامت را دعا گفتیم

فال حافظ امروز ۸ دی /به دورِ نرگسِ مستت سلامت را دعا گفتیم

برای اینکه فال حافظ امروز ۸ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید صَلاح از ما چه می‌جویی؟ که مستان را صَلا گفتیم به دورِ نرگسِ مستت سلامت را دعا گفتیم درِ میخانه‌ام بُگشا که هیچ از خانقه نَگشود گَرَت باور بُوَد ور نه سخن این بود و ما گفتیم من
فال حافظ امروز ۷ دی /نه عمرِ خِضر بِمانَد، نه مُلکِ اسکندر

فال حافظ امروز ۷ دی /نه عمرِ خِضر بِمانَد، نه مُلکِ اسکندر

برای اینکه فال حافظ امروز ۷ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۲۹۰ دلم رمیده شد و غافلم منِ درویش که آن شِکاریِ سرگشته را چه آمد پیش چو بید بر سرِ ایمانِ خویش می‌لرزم که دل به دستِ کمان ابروییست کافِرکیش خیال حوصلهٔ بحر می‌پزد هیهات
صفحه 5 از 32 5 ...»