فحش ناموشی
چرا برخی با فحش دادن احساس آرامش می کنند؟ مجازات فحش‌‌ ناموسی چیست؟

چرا برخی با فحش دادن احساس آرامش می کنند؟ مجازات فحش‌‌ ناموسی چیست؟

امروزه شاهد وقوع خشونت به شکل های مختلف هستیم. خشونت کلامی یکی از انواع مختلف خشونت است که شامل رفتارهایی مانند فحاشی، بد و بیراه گفتن، داد کشیدن، با کلام تهدید کردن و … می شود. در این مطلب از مجله قانون و شهروندان  به موضوع  فحاشی کردن و مجازات فحش ناموسی می‌پردازیم. اغلب مردم