فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس
قالیباف: هیچ نامزدی حق ندارد مقابل تصمیم جریان انقلاب خود را اصلح بداند

قالیباف: هیچ نامزدی حق ندارد مقابل تصمیم جریان انقلاب خود را اصلح بداند

به گزارش اول فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سه شنبه) در نشست فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ضمن ارائه تحلیلی از شرایط منطقه با بیان این که آمریکا به‌دنبال مهار جمهوری اسلامی در منطقه است و لذا نمی تواند از انتخابات پیش رو و ایجاد چالش های جدی در آن چشم پوشی