فرج الله رجبی
دلسوزان نظام در نقطه‌ای آتش بس اعلام کنند/سال جدید با مشکلات جدیدتری روبرو می شویم
نماینده مردم شیراز در مجلس

دلسوزان نظام در نقطه‌ای آتش بس اعلام کنند/سال جدید با مشکلات جدیدتری روبرو می شویم

متهم کردن افراد به عواملی مانند کم کاری، و ندانم کاری، سو مدیریت و ... از اقدامات نامناسبی است که در حال حاضر در بین قوای مختلف و سطوح متفاوت سیاسی اداری در حال رخ دادن است