فرزانه یاری
آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی

آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی

فرزانه یاری معاون حقوقی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی را تشریح کرد. معاون حقوقی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی با بیان اینکه انجام بررسی‌های لازم برای ایجاد امکان انتقال سهام عدالت