فرسودگی خودروها
آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده ابلاغ شد/ جدول سن فرسودگی خودروها+جزییات

آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده ابلاغ شد/ جدول سن فرسودگی خودروها+جزییات

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. اول فارس:  تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد. در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافته است