فرشاد طولابی
گفت‌وگوی اعتماد با محافظ سید محمد خاتمی که قصد ترور او را داشت

گفت‌وگوی اعتماد با محافظ سید محمد خاتمی که قصد ترور او را داشت

طولابی در گفت‌وگو با «اعتماد» که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صورت گرفت، به ابعاد گوناگون برنامه‌ریزی‌هایش برای ترور خاتمی اشاره می‌کند.آقای خاتمی فردی را مامور می‌کنند که از جانب ایشان اعلام کند شکایتی از من ندارند. این نامه عامل اصلی آزادی من بود. روزنامه اعتماد  “گفت‌وگوی اختصاصی « اعتماد» با فرشاد طولابی محافظ سید محمد خاتمی که