فرشاد مومنی
پنج کانون گسترش فساد کدامند؟

پنج کانون گسترش فساد کدامند؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم انگاری مردم در دانستن داده‌ها است. از همین روی از تمام مسئولین و بویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن مردم را در
فرشاد مومنی:باید به مردم برگردیم/فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای استمرار داشته باشد ،آسیب‌ها به شدت افزایش می یابند
در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد

فرشاد مومنی:باید به مردم برگردیم/فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای استمرار داشته باشد ،آسیب‌ها به شدت افزایش می یابند

باید به مردم برگردیم و اگر ابزارهای عالمانه این مردم‌گرایی یعنی شفافیت و حریت و گفت‌و‌گوی عالمانه و کارشناسانه را جایگزین این مناسبات نکنیم فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای پشتیبانان می‌تواند استمرار داشته باشد و آسیب‌ها را به شدت افزایش دهد.