فرشته مریدی
ایجاد بزرگترین مزرعه پاپایا در جنوب کشور توسط زن روستایی در هرمزگان

ایجاد بزرگترین مزرعه پاپایا در جنوب کشور توسط زن روستایی در هرمزگان

یک بانوی کار آفرین هرمزگانی در روستای دهنوسراب ازتوابع شهرستان رودان درجهت تغییر الگوی کشت محصولات گلخانه اقدام کرد. به گزارش اول فارس ، بانو فرشته مریدی در روستای دهنوسراب ازتوابع شهرستان رودان موفق شد ۱۰۰۰نهال پاپایا را  درگلخانه ای به مساحت ۶هزارمتر کشت نموده وبه ثمر بنشانده و اکنون آماده عرضه محصول آن به