فرش فروشی
غارت یک فرش فروشی با استفاده از انبر قفلی + فیلم

غارت یک فرش فروشی با استفاده از انبر قفلی + فیلم

چند سارق با استفاده از انبر قفلی، چند تخته فرش را سرقت کردند.  به گزارش اول فارس، فیلمی از سرقت چند تخته فرش از یک فرش فروشی توسط چهار مرد در حاشیه یک خیابان با استفاده از انبر قفلی را مشاهده می‌کنید.
کشف تقلب در فروش یکی از فروشگاه های بزرگ فرش در شیراز

کشف تقلب در فروش یکی از فروشگاه های بزرگ فرش در شیراز

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: به دنبال حضور بازرسان نامحسوس در بازار و خرید‌های صوری آن ها، یکی از فروشگاه‌های بزرگ فرش متقلب از آب درآمد.  به گزارش اول فارس ، حمید رضا ایزدی با بیان این که تخلفات ریز و درشت و گرانفروشی‌ها به دلیل بی توجهی به دستورالعمل‌ها و