فرماندار آباده
فرماندار جدید آباده منصوب و معارفه شد

فرماندار جدید آباده منصوب و معارفه شد

با حکم وزیر کشور  زین العابدین نیک مرام به عنوان فرماندار شهرستان آباده منصوب شد. به گزارش اول فارس ،در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به زین العابدین نیک مرام آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم فارس به سمت فرماندار شهرستان آباده منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به