فرماندار استهبان
فرماندار جدید استهبان معرفی شد
با برگزاری آیین ویژه ای

فرماندار جدید استهبان معرفی شد

 احمدرضا کمالی سروستانی، دوشنبه با برگزاری آیین ویژه ای به عنوان فرماندار جدید شهرستان استهبان معرفی شد. به گزارش اول فارس به نقل ازایرنا  در این مراسم، ضمن تقدیر از محمد مهدی شرفی فرماندار سابق استهبان، احمدرضا کمالی سروستانی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد. در این مراسم سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار