فرماندار ماهشهر
فرماندار ماهشهر برکنار و بازداشت شد

فرماندار ماهشهر برکنار و بازداشت شد

محسن بیرانوند فرماندار بندرماهشهر برکنار و با حکم استاندار خوزستان، شهاب صدیقی به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد. به گزارش اول فارس به نقل از عصر جنوب، فرماندار ماهشهر بعد از برکناری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر که ظهر امروز توسط استانداری خوزستان برکنار شده بود، بامداد گذشته توسط