فرمانده بسیچج دارخوین
فرمانده بسیج دارخوین ترور شد

فرمانده بسیج دارخوین ترور شد

فرمانده حوزه بسیج دارخوین شادگان در جنوب استان خوزستان توسط افراد ناشناس ترور شد. به گزارش اول فارس، پایگاه خبری عصر جنوب نوشت: فرمانده حوزه بسیج دارخوین شادگان در جنوب استان خوزستان توسط افراد ناشناس ترور شد. عبدالحسین مجدمی فرمانده حوزه بسیج شهر دارخوین از توابع شهرستان شادگان استان خوزستان بامداد چهارشنبه توسط افراد ناشناس