فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • اختلاف نمایندگان بر سر فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰

    اختلاف نمایندگان بر سر فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰

    در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت را تصویب کرده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان مطابق نظر دولت در لایحه تاکید کرده است.