فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت
واریز عیدی کارمندان قبل از ۲۲بهمن
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

واریز عیدی کارمندان قبل از ۲۲بهمن

معاون رئیس جمهوری از پرداخت عیدی کارمندان دولت قبل از ۲۲ بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران خبر داد.