فروشگاه تعاونی
یک فروشگاه تعاونی در شیراز بخاطر مرغ نقره داغ شد

یک فروشگاه تعاونی در شیراز بخاطر مرغ نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۹ میلیاردی متهم پرونده خبر داد. به گزارش اول فارس،غلامرضا سالاری گفت : یک فروشگاه تعاونی در شهر شیراز ، به دلیل تخلف محکوم به پرداخت جریمه نقدی هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریالی در حق دولت شد . سالاری افزود : طبق گزارش بازرسان سازمان جهاد کشاورزی