فروش خانه در شیراز
قیمت های عجیب اجاره نشینی و خرید مسکن در شیراز+جدول

قیمت های عجیب اجاره نشینی و خرید مسکن در شیراز+جدول

شهر شیراز مرکز استان فارس در سالهای اخیر با رشد عجیب قیمتها برای اجاره نشینی و خرید مسکن روبرو بوده است. بسیازی از شهروندان شیرازی فاقد مسکن که به اجاره نشینی رو آورده بودند این روزها با قیمتهای غیر منطقی و غیر معقولی روبرو هستند به گونه ای که بسیاری از آنان ناگزیر از تغییر
 افزایش قیمت مسکن و خانه در شیراز در بازار بدون مشتری و نظارت

 افزایش قیمت مسکن و خانه در شیراز در بازار بدون مشتری و نظارت

ایلنا: مدتی است افزایش قیمت مسکن موجب شده، تا مردم توان خرید مسکن یا رهن و اجاره را در شهر شیراز از دست بدهند و برای زندگی به مناطقی از شهر رو بیاورند که به دلیل کمبود امکانات و رفاه بیشتر شکل زاغه نشینی دارد.  افزایش قیمت خانه در تمامی شهرها بویژه در شیراز در