فروش خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن
نظر راه و شهرسازی فارس درباره خرید و فروش امتیاز خانه های مسکن ملی

نظر راه و شهرسازی فارس درباره خرید و فروش امتیاز خانه های مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع و امری غیرقانونی است و در آینده دچار مشکلات عدیده ای می شود. به گزارش اول فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از فارس محمودرضا طالبان مدیرکل راه و شهرسازی گفت: خرید و فروش امتیاز طرح