فستیوال معمار شیراز
آغاز دومین دوره فستیوال “معمار شیراز”
با موضوع هویت گمشده شهرسازی و معماری ایران

آغاز دومین دوره فستیوال “معمار شیراز”

 دومین دوره فستیوال "معمار شیراز" با موضوع هویت گمشده شهرسازی و معماری ایران، در پایتخت فرهنگی ایران آغاز به کار کرد.