فلج خواب
واقعیت های جالب در مورد بختک یا فلج خواب

واقعیت های جالب در مورد بختک یا فلج خواب

آیا شده از خواب بیدار شوید، بدنتان قفل شده و جلویتان موجودی شیطانی ایستاده باشد و ندانید چه باید بکنید؟ شما دچار «فلج خواب» شده‌اید. تصور کنید نیمه‌شب از خواب بیدار شده‌اید و رو‌به‌رویتان موجودی شیطانی درحالی که از دندان‌های بلندش خون می‌چکد، به شما خیره شده است! می‌خواهید جیغ بزنید، اما نمی‌توانید دهانتان را