فن آوران
جوان‌گرایی در پتروشیمی «فن آوران» وایکینگ‌ها را در «ماهشهر» و سعودی‌ها را در «چین» شکست داد

جوان‌گرایی در پتروشیمی «فن آوران» وایکینگ‌ها را در «ماهشهر» و سعودی‌ها را در «چین» شکست داد

به گزارش اول فارس ، از «فن‌آوران» باید به‌عنوان تافته جدا بافته صنعت پتروشیمی نام برد، این مجتمع پتروشیمی محصول دوره طلایی توسعه پتروشیمی است، دوره‌ای که حتی ساخت متانول زمینه‌ای برای تکمیل زنجیره‌های ارزش بود. «فن‌آوران» متولد شد تا زنجیره متان صرفا به تولید و صادرات «متانول» ختم نشود و با عرضه «منواکسید کربن»