فواید روزه‌داری
هنگام روزه گرفتن چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟

هنگام روزه گرفتن چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟

ثابت‌شده است که روزه‌داری فواید زیادی برای سلامتی دارد، از کاهش وزن گرفته تا عملکرد بهتر مغز. ازنظر علمی شواهد زیادی در خصوص فواید روزه برای بدن وجود دارد، اگرچه قابل‌توجه‌ترین داده‌ها در مطالعات روی حیوانات ثبت‌شده است. بااین‌حال، این یافته‌ها برای انسان امیدوارکننده بوده و نشان می‌دهد که روزه گرفتن می‌تواند منجر به کاهش