فیلم آتش سوزی
ویدئو | آتش سوزی در بازارچه بزرگ دیلم

ویدئو | آتش سوزی در بازارچه بزرگ دیلم

باقر گله گیر، معاون سیاسی فرماندار دیلم  درباره آتش سوزی در بازارچه دیلم بوشهر گفت : این بازارچه شامل ۲۰۰ غرفه است .از سرایت آتش به مجتمع تجاری و ساختمان‌های اطراف جلوگیری شده، اما آتش به طور کامل مهار نشده است.