فینال آسیا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماجرای سفر نمایندگان به قطر برای تماشای بازی پرسپولیس
    رئیس فراکسیون ورزش مجلس مطرح کرد:

    ماجرای سفر نمایندگان به قطر برای تماشای بازی پرسپولیس

    فروردین درباره آخرین وضعیت تیم پرسپولیس نیز گفت: طی ارتباطی که با اردوی تیم برقرار شد، در حال حاضر وضعیت تیم به لحاظ روحی و روانی، جسمانی و همچنین تکنیکی و تاکتیکی  بسیار خوب و مساعد بوده است