قانون انتخابات
مخالفت وزارت کشور با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

مخالفت وزارت کشور با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش اول فارس، محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور ، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان و تصویب آن در کمیسیون شوراهای قوه مقننه، گفت: نظر وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات، بر روی لایحه جامع انتخابات است وی با بیان اینکه وزارت کشور به صورت