قبل از رابطه جنسی
قبل از رابطه جنسی از خوردن این مواد غذایی بپرهیزید

قبل از رابطه جنسی از خوردن این مواد غذایی بپرهیزید

همانطور که می‌دانیم کیفیت یک رابطه جنسی برای لذت بخش بودن و رضایت زوجین از رابطه بسیار مهم است، یکی از عوامل تاثیر گذار در روابط جنسی زوجین تغذیه قبل از رابطه زناشویی است که در این بین برخی مواد غذایی تاثیر مثبتی در رابطه جنسی داشته و برخی دیگر برای مصرف قبل از یک رابطه