قشنگ کامکار
ماجرای جدایی قشنگ کامکار از محمدرضا لطفی و از هم پاشیدگی انجمن موسیقی پاووش

ماجرای جدایی قشنگ کامکار از محمدرضا لطفی و از هم پاشیدگی انجمن موسیقی پاووش

چاووش یک انجمن موسیقی بود که علاوه برتحول شگرف درموسیقی سنتی ایران، از جایگاه اجتماعی و سیاسی مهمی هم بهره‌مند بود. بسیاری ازموسیقیدانان در یک اعتراض دسته جمعی از رادیو و تلویزیون ملی ایران استعفا کردند و درکانون چاووش که شامل دو گروه موسیقی «شیدا» و «عارف» بود به کار خود ادامه دادند. ۳۱ سال