قطارشهری شیراز
ناگفته های خط ۳ متروی شیراز از «پل معالی آباد تا ایستگاه راه آهن» که باید بدانید

ناگفته های خط ۳ متروی شیراز از «پل معالی آباد تا ایستگاه راه آهن» که باید بدانید

مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز گفت: خط سه حدفاصل پل معالی آباد تا ایستگاه راه آهن شیراز، احداث خواهد شد. به گزارش اول فارس ، قطار شهری مدت هاست که جایگاهش را در حمل و نقل درونشهری شیراز یافته و علیرغم آنکه تنها یک خط به شکل کامل زیر بار ترافیک قرار دارد و اخیرا به شکل