قلعه‌ی اِستخر
قلعه‌ی اِستخر ؛ دژ سِتبر سرزمین پارس که هر ایرانی باید ببیند[+تصاویر]

قلعه‌ی اِستخر ؛ دژ سِتبر سرزمین پارس که هر ایرانی باید ببیند[+تصاویر]

ویرانه‌های قلعه‌ی تاریخی و استوره‌ای اِستخر بر فراز کوهی در شهرستان مَرودَشت، هنوز هم خودنمایی می‌کند. دژ سِتَبر سرزمین پارس با وجود بی‌مهری و نامهربانی‌هایی که بر آن گذشته، ولی هم‌چنان استوار و پایدار ایستاده و از تاریخی دیرپا و کهن، سخن‌ها دارد و باید به آن گوش جان سپُرد. به گزارش اول فارس به