قلم نی
کشف قدیمی‌ترین قلم نی ایران مربوط به دوره ساسانیان در ۱۵۰۰ سال پیش

کشف قدیمی‌ترین قلم نی ایران مربوط به دوره ساسانیان در ۱۵۰۰ سال پیش

استان‌شناسان معتقدند این قلم نی احتمالا قدیمی‌ترین قلمی است که در ایران کشف شده و به دوره  ساسانی  تعلق دارد. کاوش‌های باستان‌شناسی در غار زل هستیجان در نزدیکی شهر دلیجان، در استان مرکزی منجر به کشف یک قلم نی برای خوشنویسی شد. باستان‌شناسان معتقدند این قلم نی احتمالا قدیمی‌ترین قلمی است که در ایران کشف