قهر
چرا قهر میکنیم؟ قهر و تأثیرات منفی آن بر انواع روابط

چرا قهر میکنیم؟ قهر و تأثیرات منفی آن بر انواع روابط

قهر یکی از واکنش‌های اخلاقی است که افراد برای نشان دادن ناراحتی و کنترل روابط خود از آن استفاده می‌کنند. ممکن است در روابط عاطفی، روابط دوستانه و با خانواده این اتفاق رخ دهد. بهترین راه مشاوره با روانشناس است تا بهترین راهکار برای جلوگیری از این واکنش روحی را پیدا کنید. قهر کردن بخش