قورت دادن
اگر کودک چیزی را  اشتباها قورت داد باید چکار کرد؟

اگر کودک چیزی را اشتباها قورت داد باید چکار کرد؟

این بستگی دارد کودک چه چیزی را بلعیده باشد، اینکه آیا جسم گیر کرده یا بلعیده شده و کجا گیر کرده. پزشک برای تعیین این موارد احتمالا دستور عکسبرداری با اشعه ایکس می‌دهد تا موقعیت جسم خارجی در بدن مشخص شود. وقتی غذایی، مایعی یا چیزی را قورت می‌دهیم از دهانمان عبور کرده و وارد