قیافه
ببینید | قیافه کُتب درسی اگر آدم بودند

ببینید | قیافه کُتب درسی اگر آدم بودند

بنظرتون درس مورد علاقتون اگر آدم بود چه شکلی بود و چه قیافه ای داشت ؟ بنظرتون درس مورد علاقتون اگر آدم بود چه شکلی بود و چه قیافه ای داشت؟ دوست داری بدونی معلم های هر درس چه شکلی هستن ؟ علی میری هر درس را در ذهن خود ترسیم کرده و نتیجه زیر
خلاق باشید |تیپ و استایل چهره‌های ایرانی

خلاق باشید |تیپ و استایل چهره‌های ایرانی

تیپ و استایل و توجه به پوشش همواره از اصلی‌ترین نکات شخصیتی و از ویژگی‌های بارز سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته شده در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و در طول تاریخ هم همیشه سلبریتی‌ها سعی می‌کردند تمایز اجتماعی و گاهاً اقتصادی خود نسبت به دیگران را با پوشش و لباس خود به منصه ظهور برسانند.