قیمت بنزین در سال 1398
قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چقدر است؟
مردم می‌گویند اگر قرار است با قیمت منطقه‌ای بنزین را قیمت‌گذاری کنید حقوق ما را هم با آن نسبت دهید

قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چقدر است؟

قیمت‌ها خود را تخلیه کردند قرار نیست سال آینده هم به مقدار امسال نسبت به سال گذشته، قیمت‌ها افزایش پیدا کند ما سعی کردیم کاهش قدرت خرید را کم کنیم. البته الان فشاری به سبد مصرف خانوارها آمده و ما باید به طرق مختلف آنها را جبران کنیم