قیمت تضمینی خرید گندم
ماجرای فساد   ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در خرید تضمینی گندم و جوابیه وزارت جهاد کشاورزی

ماجرای فساد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در خرید تضمینی گندم و جوابیه وزارت جهاد کشاورزی

رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم می‌شود. سیدمحمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار