قیمت خودروهای داخلی
وضعیت قیمت انواع خودروهای پرتیراژ در بازار

وضعیت قیمت انواع خودروهای پرتیراژ در بازار

ارزیابی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نشان می‌دهد که سریال کاهش قیمت‌ها در بازار همچنان ادامه‌ دارد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت خودروهای پرطرفدار در بازار ایران، نسبت به هفته گذشته چهار تا پنج میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است. طی هفته گذشته در بازار خودرو شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای پرتیراژ