قیمت خودروی دناپلاس
اطلاعیه ایران‌ خودرو درباره نحوه محاسبه قیمت خودروی دناپلاس

اطلاعیه ایران‌ خودرو درباره نحوه محاسبه قیمت خودروی دناپلاس

رئیس روابط عمومی شورای رقابت آخرین وضعیت بررسی قیمت خودروی دناپلاس را اعلام کرد. سپهر دادجوی توکلی با بیان اینکه شورای رقابت در انتظار است که ایران‌ خودرو نحوه محاسبه قیمت خودروی دناپلاس را به شورا اعلام کند، اظهار کرد: شورا باید قیمتی که از سوی ایران‌خودرو اعلام می‌شود را بررسی، کارشناسی و بعد تصویب