قیمت خودرو سمند
قیمت انواع خودرو سمند در شهرهای مختلف ایران

قیمت انواع خودرو سمند در شهرهای مختلف ایران

روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو سبب شده تا در شهرهای مختلف، قیمت انواع سمند تولیدی ایران خودرو نیز کاهش یابد به طوری که در برخی شهرها قیمت سمند ال ایکس تا ۱۶۶ میلیون تومان نیز ریزش داشته است. حداقل قیمت سمند LX مدل ۹۹ برابر با ۱۶۶ میلیون و حداکثر ۱۷۳ میلیون تومان