قیمت قطعی
آغاز ثبت نام برای خرید ۶ خودرو وارداتی +نحوه ثبت نام و قیمت قطعی

آغاز ثبت نام برای خرید ۶ خودرو وارداتی +نحوه ثبت نام و قیمت قطعی

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: قیمت ۶ خودرو وارداتی قطعی و در سامانه یکپارچه عرضه خودرو های وارداتی اعلام شد. مهدی تقدسی افزود: خودرو H5 بهمن موتور با قیمت ۲ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، T77 بهمن موتور با قیمت یک میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، کرولا ۱۲۰۰