قیمت ملک کلنگی
مژدگانی چند ۱۰۰ میلیونی برای معرفی ملک کلنگی/ملک کلنگی طلا شد!

مژدگانی چند ۱۰۰ میلیونی برای معرفی ملک کلنگی/ملک کلنگی طلا شد!

افزون بر دو عاملی که به آنها پرداخته شد، مانع دیگری نیز در برابر شروع پروژه‌‌‌های تخریب و نوسازی املاک کلنگی وجود دارد. این عامل «ترس از ختم شدن پروژه‌‌‌های ساختمانی به ناکجاآباد» و به بیان دیگر نگرانی نسبت به ناتوانی سازنده‌‌‌ها در تکمیل پروژه‌‌‌های ساختمانی است.  تازه‌‌‌ترین بررسی از وضعیت بازار زمین در پایتخت